ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 2020 ОНЫ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ХЯНАЛТААР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 28. 08 цаг 24 минут
“Статистикийн тухай” Монгол улсын хуулийн 7 дугаар зүйлд “Хөдөө аж ахуй (ХАА)-н тооллого, судалгааг 10 жил тутам, “завсрын тооллого, судалгааг 5 жил тутам явуулахаар заасны дагуу Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа 2020 оны турш зохион байгуулагдах гэж байна. Түүвэр судалгааны хяналтаар Мандах, Сайхандулаан, Хатанбулаг, Хөвсгөл сумдад ажилласан. Түүвэрт сонгогдсон малчин өрхөд хүрч очиж "Малын ашиг шимийн гарцын судалгаа"-ны маягтын хөтлөлтийг хянаж, заавар зөвлөмж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 28. 08 цаг 03 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай” болон “Зөрчлийн тухай” хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд хэрхэн хийх, алдааны залруулгыг хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа Айраг, Даланжаргалан, Мандах, Сайхандулаан, Улаанбадрах, Хатанбулаг, Хөвсгөл сумдын статистикийн үйл ажиллагааг хариуцсан ажилтан, багийн Засаг дарга нар болон холбогдох бусад мэргэжилтнүүдэд нэгдсэн ойлголт өгч ажиллалаа. Статистикийн мэдээ тайлан, тооллого судалгааны анхан шатны бүртгэл, баримтжуулалт, мал тооллогын мэдээллийн сан, хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт хөдөлгөөн, статистик мэдээллийн боловсруулалт, тархаалт, архивын баримтын бүрдэл зэрэг агуулгын хүрээнд хяналт үнэлгээ хийн, зарим ажлыг тодорхой хугацаанд сайжруулах үүрэг, зөвлөмжийг өгч, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ХЯНАЛТААР СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 28. 07 цаг 47 минут
“Статистикийн тухай” Монгол улсын хуулийн 7 дугаар зүйлд “Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг жил тутам, малын хагас жилийн тооллогыг түүвэр судалгааны аргаар хуульд заасан хугацаанд“ жил тутам явуулахаар заасны дагуу Малын хагас жилийн тооллого 2020 оны 05-р сарын 25-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Түүвэр судалгааны хяналтаар Улаанбадрах, Хатанбулаг, Хөвсгөл сумдад 05 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ СУРГАЛТЫГ СУМДАД ОНЛАЙНААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 22. 09 цаг 36 минут
“Статистикийн тухай” Монгол улсын хуулийн 7 дугаар зүйлд “мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг жил тутам, малын хагас жилийн тооллогыг түүвэр судалгааны аргаар хуульд заасан хугацаанд“ жил тутам явуулахаар заасны дагуу Малын хагас жилийн тооллого 2020 оны 05-р сарын 25-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын ЗДТГ-ын Статистик хариуцсан мэргэжилтэн, Хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээ, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нарт сургалтыг 2020 оны 05 сарын 22-ны өдөр онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж явууллаа. Сургалтыг түүвэр судалгаа болон хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээний маягт нөхөх заавар, анхаарах асуудал сэдвийн хүрээнд зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2020 ОНЫ 04 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 14. 08 цаг 30 минут
2020 оны 04 дугаар сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 11866.2 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлжээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 66.7 хувь байна. Өмнөх оны мөн үетэй төсвийн орлогын дүнг харьцуулахад 56.6 хувиар буурсан байна / 2020 оны орон нутгийн төсвийн орлогод улсын төсөв, орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлсэн орлогын дүн тусгагдаагүй/. Аймгийн орон нутгийн төсвийн орлогын 73.0 хувийг татварын, 27.0 хувийг татварын бус орлого бүрдүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 28. 07 цаг 18 минут
Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтэс нь 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулж батлуулсан. Төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж 2020 оны 04 сарын 28-ны өдөр бизнес регистрийн санг хөтлөх журам болон программд нэвтрэн орж хуулийн этгээдийн мэдээллийн засвар, өөрчлөлтийг хэрхэн хийх, анхаарах асуудал сэдвийн хүрээнд сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд хэлтсийн ажилтан албан хаагчид бүрэн хамрагдсан болно.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ-2019 ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 24. 08 цаг 41 минут
2019 оны эцэст хүн ам өрхийн мэдээллийн санд 71.0 мянган оршин суугч бүртгэлтэй байна. Нийт бүртгэлтэй хүн амын 69.8 мянга нь байнгын оршин суугч, 1.2 мянга нь гадаадад оршин суугч юм. 2018 оны жилийн эцсийн суурин хүн амын мэдээнээс 2.0 хувиар буюу 1415 хүнээр өссөн байна. 2000 оны хүн амын тооллогоос хойш жилд дунджаар 1.8 хувь буюу 20.4 мянган хүнээр, 2010 оны хүн амын тооллогоос хойш жилд дунджаар 2.3 хувь буюу 13.0 мянган хүнээр нэмэгджээ. Дорноговь аймгийн хүн амын тоо 1979-1989 онд бүх сумдын хүн ам жигд өссөн, 1989-2000 оны хооронд Иххэт, Мандах, Сайхандулаан, Сайншанд сумдаас бусад 10 сумын хүн амын тоо, 2000-2010 онд Айраг, Даланжаргалан, Сайншанд, Замын-Үүд сумын хүн амын тоо өссөн байна. 2010-2019 онд Айраг, Иххэт, Хатанбулаг сумын хүн амын тоо 0.03-0.62 хувиар буурч, бусад сумдын хүн амын тоо жилд дунджаар 0.11-4.20 хувиар өслөө.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 18. 08 цаг 33 минут
Статистикийн хэлтсээс орон нутгийн телевизтэй хамтран аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг иргэдэд хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2020 оны 03 дугаар сарын танилцуулгаар ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2020 оны 08-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1150

      

Хонины мах кг  

8667

 
Үхрийн мах /цул/ кг 13167  
Ямааны мах кг  7833  
Элсэн чихэр кг 2000  
Цагаан будаа кг 2533  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  55000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1483                                                          
Бензин А-92, л 1550  

Дизель түлш, л                  

2200  
Дэлгэрэнгүй...